Podmínky ochrany osobních údajů

POUŽÍVÁNÍ COOKIES SPOLEČNOSTÍ DIAMANT UNIPOOL

Cookie je malý textový soubor, který některé webové stránky ukládají na vašem počítači. Cílem cookies na této webové stránce je vylepšit možnosti využívání těchto stránek našimi zákazníky. Cookies nelze používat k identifikaci konkrétních osob – cookie dokáže identifikovat pouze zařízení.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webové stránky Diamant Unipool a nikoli na další webové stránky a spravované třetími stranami. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Diamant Unipool nenese odpovědnost za ochranu soukromí na těchto stránkách.

Soubory cookie na našich webových stránkách

Naše webové stránky používají následující tři druhy kategorií souborů cookie: (i) funkční soubory cookie, (ii) analytické soubory cookie a (iii) soubory cookie třetích stran.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Závazek společnosti Diamant Unipool k ochraně osobních údajů

Zajištění ochrany a bezpečí vašich osobních údajů je pro Diamant Unipool velmi důležité. Proto Diamant Unipool spravuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.

Kontaktní data

Sídlo firmy: Diamant Unipool, s. r. o.
  Bynina 186
  757 01 Valašské Meziříčí

Email: info@bazenydiamant.cz
Telefon: 571 752 111
IČO: 25353209
VAT: CZ25353209

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, spisová značka 14659.

 1. Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek a online platforem Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

  Když navštívíte Diamant Unipool internetové stránky nebo online nástroje (označovaných souhrnně jako webová prezentace), Diamant Unipool může zpracovávat následující osobní údaje:

  • Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím webové prezentace (např. při vyplnění formuláře Nezávislá kalkulace, kontaktního formuláře Napište nám, formuláře Žádost o provedení servisu/nahlášení reklamace, Odzimování/zazimování bazénu , nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo, další informace zaslané jako součást žádosti o informace, kalkulace, podporu
  • Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, a datum každého požadavku webu

  Vaše osobní údaje Diamant Unipool zpracovává pro následující účely:

  • K poskytnutí služeb webové prezentace
  • K reakci na vaše specifické požadavky
  • K zasílání marketingových zpráv s vaším svolením, např. relevantnějšího obsahu, nabídek a nejnovějších zpráv o produktech a akcích, které by vás mohly zajímat
  • V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany společnosti Diamant Unipool
 2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem se společností Diamant Unipool Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

  V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a společností Diamant Unipool může Diamant Unipool zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako “obchodní partneři”):

  • Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa
  • Platební data, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům, a dalších relevantních fakturačních údajů
  • Další informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností Diamant Unipool nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami a požadavky
  • Osobní data shromážděná z veřejně dostupných zdrojů, od ratingových a úvěrových společností
  • A je-li to zákonem vyžadováno, pro prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační čísla, osobní doklady a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem

  Vaše osobní údaje Diamant Unipool zpracovává pro následující účely:

  • Komunikace s obchodními partnery o produktech a službách Diamantu Unipool či obchodních partnerů, např, odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí technických podrobností o zakoupených produktech
  • Plánování, plnění a správa smluvních vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, zajištění zásilek a dodávek a poskytování služeb
  • Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů
  • Zajištění souladu s právními povinnostmi, exportní kontrolou a celními záležitostmi
  • Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků

  Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:

  • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vzájemného obchodního vztahu (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 3. Předávání a sdělování osobních údajů

  Diamant Unipool je oprávněn předávat osobní data jiným společnostem Diamantu Unipool a třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely.

  Poskytovatelé služeb společnosti Diamant Unipool (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti Diamant Unipool a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V těchto případech společnost Diamant Unipool přijme všechny nezbytné opatření k zajištění dostatečných a vhodných záruk ochrany osobních údajů relevantními prostředky.

 4. Doba uchování

  Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

 5. Odvolání souhlasu

  Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společnosti Diamant Unipool, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

 6. Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování

  Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

  • Získat od společnosti Diamant Unipool informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům
  • Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost Diamant Unipool zpracovává
  • Vymazání nebo anonymizace osobních dat společnosti Diamant Unipool
  • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společnosti Diamant Unipool
 7. Diamant Unipool Data Privacy

  Diamant Unipool poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. Můžete nás kontaktovat na e-mailu info@diamant-unipool.eu.